Fundacja Prawa Dzieci zgodnie ze statutem powołała Ośrodek Mediacyjny.

Zgodnie z celami statutowymi Ośrodek ten będzie zrzeszał mediatorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia mediacji.

Fundacja Prawa Dzieci 20 grudnia, 2018 Brak komentarzy