W dniu 12 luty 2019 zarząd Fundacji Prawa Dzieci gościł z wizytą w Sejmie i Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadrzędnym celem spotkania był szeroko rozumiany interes polskiego dziecka i polskiej rodziny. Po przedstawieniu Senatorom stanowiska Fundacji i omówieniu szeregu zgłaszanych nam spraw z całej Polski wypracowaliśmy zdanie, iż jako Fundacja będziemy składać petycje dotyczącą regulacji punktu 61 kodeksu postępowania cywilnego – dotyczącego rozszerzenia katalogu spraw do jakich mogą wstępować organizacje pozarządowe.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Senatora dr. Piotra Benedykta Zientarskiego, który zorganizował to niezwykle istotne z punktu widzenia dobra polskiego dziecka spotkanie w gronie specjalistów z dziedziny prorodzinnej i społecznej.

Następnym ważnym punktem naszych prac, będzie komisja poświęcona m.in. tematowi związanemu ze skuteczną pomocą pokrzywdzonym dzieciom i rodzinom w postępowaniach sądowych, gdzie często interwencja organizacji pozarządowej jest niezbędna.

Otrzymaliśmy zapewnienia o pomocy w tym zakresie, a inicjatorem poza Fundacją Prawa Dzieci jest Pan Senator Piotr Zientarski. Będziemy Państwa informować na bieżąco o tych wydarzeniach.

Jest wiele do naprawienia i jeszcze więcej do zrobienia. Idziemy w dobrym kierunku, którym jest działanie na rzecz dobra dziecka. Jako Fundacja pragniemy, by ponadczasowe słowa Janusza Korczaka, prekursora pierwszych myśli pedagogicznych, były przewodnią maksymą polskiego społeczeństwa : ,, Nie ma dzieci- są ludzie,,! Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.

Prawa Dzieci 14 lutego, 2019 Brak komentarzy