W dniu 15 listopada 2019 roku odbyła się rozprawa w Sądzie w Katowicach z udziałem Joanny Hasan w której Fundacja Prawa Dzieci uczestniczyła. Fundację reprezentował prezes zarządu Tomasz Kadłubowski.

Ze względu na dobro postępowania nie możemy udzielać szczegółowych informacji.

Fundacja po zapoznaniu się z całą dokumentacją sprawy stoi na stanowisku, iż jej udział w postępowaniu jest słuszny i celowy. Fundacja Prawa Dzieci już następnego dnia podjęła szereg działań prawem przepisanych, aby syn Joanny Hasan powrócił pod jej opiekę.

Fundacja Prawa Dzieci daje rękojmie, iż pieniądze z ostatniej zbiórki zorganizowanej przez osobę fizyczną zostały w pełni wykorzystane zgodnie z celem na jaki były zbierane.

Obecnie jest organizowana  zbiórka przez Fundację Prawa Dzieci i 100% z kwoty zebranej zostanie przekazane właśnie na cel związany z odzyskaniem synka Pani Joanny Hasan. Matka nie widzi już dziecka ponad 3 lata. Mamy tu do czynienia z najgorszą formą alienacji rodzicielskiej.

Wszelkie dokumenty jakie są rozsyłane w Internecie przez różne osoby mają na celu jedynie próbę obniżenia wiarygodności matki, która stara się odzyskać swojego syna. Działania takie świadczą o intencjach osób rozpowszechniających te dokumenty wraz ze zdjęciami co jest nie zgodne z prawem gdyż zawierają one wrażliwe dane.

Prawnicy Fundacji znają treść rozpowszechnianych dokumentów, jest znana Fundacji cała treść akt sądowych jak i pełnego stanu faktycznego w sprawie.

W przypadku, gdyby Fundacja miała jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności Pani Joanny Hasan nie wstąpiła by po jej stronie do sprawy w Polsce jak i w Egipcie.

Należy również wspomnieć, iż nadrzędnym celem Fundacji jest dobro dziecka o które będziemy walczyć.

Link do zbiórki na ten cel:

http://www.pomagam.pl/rwjakwoc

 

 

Prawa Dzieci 20 listopada, 2019 Brak komentarzy