Prawa Dzieci 10 kwietnia, 2023 Brak komentarzy

Konflikt lojalnościowy u dziecka

Co to jest konflikt lojalnościowy u dzieci ?

Konflikt lojalnościowy u małoletnich dzieci to sytuacja, w której dziecko jest zmuszone do wyboru pomiędzy dwoma lub więcej osobami, które mu bliskie i z których każda oczekuje od niego lojalności. Konflikt ten może wystąpić w sytuacjach, gdy rodzice żyją w separacji, rozwodzie lub są w nieformalnym związku, a co za tym idzie, dziecko musi podzielić swoje czas i uwagę między nimi.

Przykładowo, dziecko może mieć konflikt lojalnościowy, gdy jedno z rodziców prosi je, aby nie mówiło drugiemu rodzicowi o pewnych wydarzeniach lub informacjach. Może również mieć konflikt, gdy jeden z rodziców krytykuje drugiego, a dziecko musi wybierać, czy chce wyrażać swoje własne zdanie czy też poprzeć jednego z rodziców.

Konflikty lojalnościowe mogą wpłynąć na emocjonalne i psychiczne dobro dziecka, ponieważ może się ono czuć zdezorientowane, zdezorganizowane i zagubione. Dlatego ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zdawali sobie sprawę z istnienia takich konfliktów i starali się minimalizować ich wpływ na dziecko poprzez współpracę, komunikację i wzajemne szanowanie.

W celu rozwiązania konfliktów lojalnościowych, ważne jest, aby dziecko czuło się bezpieczne i komfortowo w obecności obu rodziców. Konieczna jest również szczera i otwarta rozmowa między rodzicami, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie najlepsze dla dziecka. W niektórych przypadkach może być konieczna pomoc specjalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta rodzinny.

Jak przeciwdziałać konfliktowi lojalnościowemu ?

Konflikt lojalnościowy to trudna sytuacja dla dziecka, w której dziecko staje się między dwoma lub więcej osobami lub grupami, które mają odmienne wymagania lub oczekiwania. W przypadku konfliktu lojalnościowego dziecko może czuć się zdezorientowane, osamotnione, a czasem wręcz zepchnięte do roli mediatora pomiędzy osobami, których lojalność jest sprzeczna.

Aby przeciwdziałać konfliktowi lojalnościowemu u dzieci, ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zawsze kierowali się dobrem dziecka i dbali o jego potrzeby emocjonalne. Oto kilka sposobów, jak można pomóc dziecku w takiej sytuacji:

  1. Mówienie dziecku, że jego uczucia są ważne i że słyszymy je. Dajemy dziecku do zrozumienia, że rozumiemy jego trudną sytuację i że jego uczucia są zrozumiałe.
  2. Nie zmuszamy dziecka do wyboru strony. Dziecko powinno czuć się swobodne, żeby nie musiało wybierać między rodzicami lub innymi bliskimi osobami.
  3. Unikanie przeciążania dziecka szczegółami dotyczącymi konfliktu. Nie powinniśmy obarczać dziecka odpowiedzialnością za nasze emocje ani szczegółami konfliktu, gdyż może to spowodować u dziecka dodatkowy stres i poczucie winy.
  4. Udzielanie dziecku informacji na temat tego, co się dzieje w miarę jak to możliwe, w sposób odpowiedni do jego wieku i poziomu zrozumienia. Dziecko powinno mieć świadomość, co się dzieje w jego rodzinie i otoczeniu.
  5. Dbanie o regularny kontakt dziecka z obiema stronami, które są dla niego ważne. Warto zadbać o to, żeby dziecko utrzymywało kontakt z oboma rodzicami i innymi ważnymi dla niego osobami, np. dziadkami, rodzeństwem, przyjaciółmi.
  6. Zapewnienie dziecku wsparcia psychologicznego. W przypadku gdy dziecko jest mocno dotknięte konfliktem, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże dziecku zrozumieć swoje uczucia i poradzić sobie z trudnymi emocjami.

Warto pamiętać, że konflikt lojalnościowy to sytuacja bardzo trudna dla dziecka i nie zawsze jest łatwo znaleźć rozwiązanie. W każdym przypadku jednak najważniejsze jest dobro dziecka, którego potrzeby powinny być zawsze na pierwszym miejscu.

Prawa Dzieci 10 kwietnia, 2023 Brak komentarzy

„Fundacja Prawa Dzieci pomaga rodzicom w sprawach sądowych dotyczących alimentów i opieki nad dziećmi”

Wielu rodziców w Polsce boryka się z trudnościami związanymi z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy przypomnieć, że Fundacja Prawa Dzieci reprezentuje rodziców w wielu sprawach sądowych, pomagając im odzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, uzyskać alimenty lub w uzasadnionych przypadkach je obniżyć.

Jesteśmy dumni z naszych licznych sukcesów w tym obszarze i chcielibyśmy pomóc jeszcze większej liczbie rodzin. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem, alimentami lub rozwodem, skontaktuj się z nami.

Nasza Fundacja jest tutaj, aby Ci pomóc!”

UCHWAŁA Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2022 r. Sygn. akt III CZP 76/22

Sygn. akt III CZP 76/22

UCHWAŁA
Dnia 13 kwietnia 2022 r.


Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Monika Koba (przewodniczący)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

w sprawie z wniosku K. B.
przy uczestnictwie A. M.
o wykonanie kontaktów z małoletnim D. M.,
po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 13 kwietnia 2022 r.,
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K.
postanowieniem z dnia 18 października 2021 r., sygn. akt XI 1Cz […],

„Czy na podstawie art. 59815 § 2 kpc możliwe jest zagrożenie
osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty
określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko
pozostaje za niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem w terminach
określonych w ugodzie zawartej przed sądem, jeżeli wskazano w niej,
że osoba ta ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a nie wskazano, że
ma też obowiązek realizowania kontaktów zgodnie z umową?”.

podjął uchwałę:

Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do
kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy
pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za
ich niezrealizowanie (art. 59815 § 2 k.p.c.) także wtedy, gdy w
ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów
z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa
obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów.
Czytaj więcej