Oświadczenie

prezesa zarządu Tomasza Kadłubowskiego i wiceprezes Moniki Tkaczyk Fundacji Prawa Dzieci

Fundacja Prawa Dzieci z Państwa wsparciem idzie o krok dalej…

W swoim statucie i działaniach zakładaliśmy apolityczność, co za tym idzie apartyjność naszej Fundacji.

Po licznych wizytach w Sejmie i Senacie, po wielu rozmowach z Posłami i Senatorami RP, spotkaliśmy się z murem nie do przebicia w obecnej sytuacji polityczno – społecznej w Polsce.

Z bardzo dużym oporem spotykamy się również  w sądach i urzędach, które generalnie powinny być dla ludzi a nie przeciwko nim.

Podjęliśmy bardzo trudną decyzję o zmianie statutu i naszego punktu widzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

Zarząd podjął decyzję o zmianie pkt. 2 statutu i wykreśleniu błędnie rozumianej apolityczności.

Uważamy, że wszystkie organizacje pozarządowe powinny zajmować stanowisko w polityce w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego czy pożytku publicznego!

Organizacje pozarządowe powinny być apartyjne, a nie apolityczne ! Wciąż bardzo niska liczba organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ten sposób sprawia, że III sektor nie jest doceniany i jego siła w procesach stanowienia prawa jest niewystarczająca i marginalizowana.

Wiele organizacji pozarządowych bierze udział w konsultacjach, petycjach czy protestach, a takie działania są niczym innym jak zaangażowaniem politycznym skierowanym właśnie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego czy pożytku publicznego. Jednak wiele z nich błędnie oświadcza, że są apolityczne.

Fundacja Prawa Dzieci chcąc jeszcze efektywniej działać na rzecz polskich dzieci i polskich

rodzin musi mieć realny wpływ na legislację i na sytuację polityczną w RP.

Fundacja Prawa Dzieci będzie nadal apartyjna, jednak zawsze będzie popierać każdego z Posłów i Senatorów z każdej partii, która działają na rzecz społeczeństwa, polskiej rodziny a w szczególności polskich dzieci, które są naszą przyszłością.

Każdy z nas zadaje sobie pytanie jak zmienić nasz kraj oraz sytuację polityczną ?

Tylko i wyłącznie poprzez zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych w zakresie wpływu na politykę publiczną. W sytuacji kiedy garstka organizacji protestuje, a tysiące „siedzą cicho”, dla rządzących jest to jasny znak, który może sugerować, że większość środowiska nie ma nic przeciwko naszym działaniom. Te proporcje trzeba zmienić! Organizacje nie mogą bać się podejmować odważnych działań wpływających na politykę kraju.

Prezes Zarządu

Tomasz Kadłubowski

Wiceprezes Zarządu

Monika Tkaczyk

 

Prawa Dzieci 12 września, 2019 Brak komentarzy