Dnia 31 stycznia 2021 grupa osób z różnych rejonów Polski podjęło skuteczną próbę wejścia na Śnieżkę w warunkach zimowych celem zwrócenia uwagi na problem przemocy alienacji rodzicielskiej oraz w obronie praw polskich dzieci.

Wydarzenie to ma przypomnieć polskiemu społeczeństwu, iż dziecko ma prawo do taty i mamy, zwłaszcza w świetle rosnącego ogromnego problemu społecznego, jakim jest problem utrudniania kontaktów z dziećmi oraz samej alienacji rodzicielskiej. Ponadto ten problem jest elementem wielu skarg polskich ojców do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w wielu wyrokach stwierdzał, że Polska narusza 8 art. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ostatni Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 lipca 2020 r., skarga nr 71021/13 ugruntował jednolitą linię orzeczniczą stawianej tezy.

Jak możemy przeczytać w przetoczonym Wyroku: „(…) upływ czasu może mieć nieodwracalne konsekwencje dla relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, z którym dziecko nie mieszka.”1 Ponadto: „(…) najlepsze interesy dziecka muszą stanowić przesłankę pierwszorzędną i mogą, w zależności od ich charakteru i powagi, mieć charakter nadrzędny w stosunku do interesów rodziców. Brak współpracy pomiędzy rodzicami (…), nie jest okolicznością, która sama w sobie może zwolnić organy władzy z pozytywnych obowiązków z art. 8. Okoliczność ta nakłada (…) na władze obowiązek zastosowania środków, które pozwolą na pogodzenie sprzecznych interesów stron, z uwzględnieniem nadrzędnych interesów dziecka.”2

Celem całego projektu zdobycia Korony Gór Polski, a więc najwyższych szczytów głównych 28 pasm górskich, jest propagowanie grupy wspierającej senacki projekt ustawy  – Druk 63. Forsowany senacki druk 63 miał by wprowadzić  opiekę naprzemienną.

Projekt zdobycia Korony Gór ma pokazać senatorom i posłom, iż mają bardzo duże poparcie społeczne oraz że bardzo ważnym jest
dalsze procedowanie nad wspomnianym projektem ustawy.

Jak wynika z wielu orzeczeń ETPC, Trybunał również wspiera pośrednio polskich ojców wskazując na problem nagminnego naruszania art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i wielokrotnie wykazuje że ten problem jest problemem ustrojowym w RP.

Rząd Polski powinien respektować wyroki i zalecenia ETPC i powinien podjąć szereg  działań zmierzających do poprawy sytuacji polskich dzieci, które mają niezbywalne prawo do obojga rodziców w ich wychowywaniu. W Polsce, wydawałoby się  państwie prawa, okazuje się, że dziecko w bardzo prosty sposób może stać się  zakładnikiem jednego z rodziców.

Pomysłodawcą akcji zdobywania szczytów górskich wraz z flagą senackiego druku 63, jest założyciel grupy Druk 63  – Przemysław Koziński, prawnik, reprezentujący grupę w Parlamencie podczas prac komisji. Zaraził on swoim pomysłem członka grupy Druk 63 Filipa Grelę – amatora alpinistyki, którego namówił do zdobywania kolejnych szczytów już z flagą Druku 63. Filip ma już za sobą zdobycie czterech szczytów wraz z flagą Druku 63, symbolizującą prawo dziecka do obojga rodziców – Giewontu, Pilska, Tarnicy oraz Pośredniej Turni. W realizacji projektu wydanie pomogła alienowana babcia Sybilla Mrowiec.

Zachęcony sukcesem projektu,  Daniel Ostrowski (pochodzący z dolnego śląska) –  zainicjował i zachęcił innych rodziców do zdobycia kolejnego szczytu wraz z flagą Druku 63, najwyższego w Karkonoszach – Śnieżki.

Cała akcja odbywa się pod hasłem „Pokonajmy Szczyty Alienacji Rodzicielskiej”. W projekcie udział może wziąć każdy kto jest przeciwny alienacji rodzicielskiej. W dniu 31 stycznia 2021 alienowani rodzice zdobyli szczyt Śnieżki, aby przypomnieć o podstawie szczęścia dziecka, jaką jest równy i swobodny kontakt z obojgiem rodziców.

Pamiętajmy, że zarówno mama, jak i tata są niezbędni w życiu dziecka w równej części.

Niech wiatr zaniesie te słowa do wszystkich alienowanych od swojego rodzica dzieci.

Prawa Dzieci 31 stycznia, 2021 Brak komentarzy